Yargı paketinin ayrıntıları ortaya çıktı: Adli para cezalarına dev zam geliyor!

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı yargı paketi siyasetin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Yeni yargı paketi çalışmaları sona erdikten sonra Meclis’e gelecek ve milletvekillerine sunulacak.

8. yargı paketinin taslak maddeleri de belli olmaya başladı.

CEZALAR 5 KAT ARTACAK

Buna göre; bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek.

Yargı düzenlemesi taslağı içerisinde denetimli serbestlik, hakaret suçuna ön ödeme, bekarlık soyadına vize, meslekte 20 yıl kıdeme sahip hukukçulara sınavsız arabuluculuk imkanı, uzlaşma görüşmelerinde değişiklik, noterlere yeşil pasaport verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 8. yargı paketi taslağında yer alan değişiklikler özetle şöyle:

Taslak metne göre, bir gün karşılığı adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya çıkarılacak. Mahkemelerce doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltilecek. Manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine Tazminat Komisyonu’na gelecek. Bu düzenlemeler 1 Nisan 2024 sonrası verilen kararlar için geçerli olacak.

Hükümlü cezasının en az yüzde 40’ında ceza infaz kurumunda kalacak. Yani, 1 ay ceza alan kişi 12 gün ceza infaz kurumunda kalacak. Denetimli serbestlik süresi ise 3 yılı aşamayacak.

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, mahkûm oldukları süreli hapis cezasının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

KADINLARA BEKARLIK SOYADI İMKANI

Kadınlara erkeğin soyadını alma zorunluluğunu kapsayan madde yeniden düzenleniyor.

Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı verilecek.

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular sınavsız olarak arabulucu olabilecek.

BAŞVURU SÜRELERİ 2 HAFTAYA ÇIKACAK

Uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açılabilecek.

İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru süreleri 7 günden 2 haftaya çıkarılacak.

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Ayrıca, şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi 1 yılı geçmeyecek.

Ağır ceza mahkemesinin tazminat istemlerine ilişkin verdiği kararlara karşı istinafa başvuru yapılabilecek. Bölge adliye mahkemesi tarafından bu konuda verilen kararlar kesin olacak.

Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukukundaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi (AYM) yerine, Tazminat Komisyonu’na yapılabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x