Kuşadası Belediyesi Tarihi Evlerin Turizme Kazandırılması İçin Yargı Kararlarından Sonuç Aldı

Kuşadası Belediyesi tarafından tarihi Kuşadası evlerinin turizme kazandırılması kapsamında yapılan çalışmaların önü yargı kararları ile açılmaya başladı. Kuşadası Belediye Meclisi’nin Camiatik Mahallesi’nde yer alan tescilli taşınmazın kamulaştırılmasına ilişkin aldığı karara yapılan itiraz, Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme kararında Belediye Meclis kararının kamu yararı gözetilerek alındığı ifade edildi.

Önceki dönemlerde alınan bazı kararlara karşı başlatılan hukuki süreçler Kuşadası Belediyesi lehine sonuçlanmaya devam ediyor. Son olarak hissedarı davacı tarafından Camiatik Mahallesi’nde bulunan eski Kuşadası evlerinden biri olan bahçeli kagir evin Belediye tarafından kamulaştırılması için alınan meclis kararına yapılan itiraz Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kuşadası Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıdı:

“Bahse konu kamulaştırma alanı Bahçeli Kagir Ev niteliğinde Özel Koşullu Proje Alanı Turistik Tesis imarlı olup içindeki binanın tescilli olduğu, taşınmaz hakkında 01.03.2023 tarih ve 301.05/133 sayılı Belediye Meclis Kararı ile parselde bulunan tarihi değeri olan tescilli yapının korunması, Belediyenin Kültür faaliyetlerinde kullanılması ve bölgede oluşturulması planlanan müzeler bölgesinde yer almasından dolayı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Ancak bu karara taşınmazın hissedarlarından Mehmet Esat Akdoğan tarafından usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenmiştir.

Aydın 1. İdare Mahkemesi, belediyemiz tarafından alınan kamulaştırma kararını ‘kamu yararının’ gözetilerek alındığı yönünde değerlendirmiştir. Mahkeme tarafından verilen red kararı ‘Bahçeli Kagir Ev niteliğinde Özel Koşullu Proje Alanı Turistik Tesis imarlı olup içindeki binanın tescilli olduğu, taşınmaz hakkında 01.03.2023 tarih ve 301.05/133 sayılı Belediye Meclis Kararı ile parselde bulunan tarihi değeri olan tescilli yapının korunması, Belediyenin Kültür faaliyetlerinde kullanılması ve bölgede oluşturulması planlanan müzeler bölgesinde yer almasından dolayı kamu yararı gözetilerek usul ve yasaya uygun olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerince kamulaştırılmasına ve Belediye Kanununun 18/a maddesi uyarınca 2023 yılı yıllık ve 5 yıllık yatırım ve çalışma programına dahil edilmesine karar verildiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır’ şeklindedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x